ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η θεραπεία – αποκατάσταση των δυσκολιών δεν είναι ίδια για όλους. Διαφέρει από άτομο σε άτομο ως προς τον τρόπο , τη διάρκεια και τη συχνότητα. Ενώ εξαρτάται από παράγοντες όπως η διαταραχή, η βαρύτητα των δυσκολιών που παρουσιάζονται, η ηλικία, ο βαθμός συνεργασίας του ατόμου και της οικογένειάς του, κ.α.

Ο θεραπευτής ορίζει ένα θεραπευτικό πλάνο που αποτελείται από μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους θεραπευτικούς στόχους. Επί παραδείγματι, αν το άτομο δεν αρθρώνει σωστά τα συριστικά φωνήματα(/s/, /ts/, /ps/, /ks/, /z/, /dz/), απώτερος μακροπρόθεσμος θεραπευτικός στόχος είναι η διόρθωση και η ένταξή τους στον αυθόρμητο λόγο. Πρώτος βραχυπρόθεσμος θεραπευτικός στόχος είναι η προσέγγιση του ήχου /s/, κατόπιν η ένταξή του σε συλλαβές(2ος βραχυπρόθεσμος στόχος), κ.ο.κ. Η μεθοδολογία μπορεί να διαφέρει από περίπτωση σε περίπτωση. Γι αυτό σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα παρέμβασης είναι εξατομικευμένο.

Στο πεδίον λόγου εφαρμόζονται πάντα σύγχρονες μέθοδοι αξιολόγησης και αντιμετώπισης προσαρμοσμένες ατομικά στο προφίλ κάθε ατόμου, παιδιού και ενήλικα. Χρησιμοποιούμε σύγχρονο και πλούσιο υλικό παρέμβασης, με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα, ενώ πιστεύουμε πολύ στη συνεχή επιμόρφωση και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Φυσικά δίνεται πάντα η δυνατότητα η πορεία του θεραπευτικού προγράμματος, καθώς και οι όποιες παρατηρήσεις ή προβληματισμοί των γονέων/ οικογένειας να συζητώνται με τους γονείς/οικογένεια σε χωριστή συνεδρία χωρίς την παρουσία του παιδιού/ ατόμου.

 

Χριστοπούλου Μαρία, λογοθεραπεύτρια.