ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ

 

Η ειδική διαπαιδαγώγηση έχει σαν στόχο τη μαθησιακή υποστήριξη σε παιδιά και εφήβους που παρουσιάζουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες λόγω της ύπαρξης κάποιας διαταραχής λόγου/ ομιλίας, μαθησιακής δυσκολίας, ειδικής μαθησιακής δυσκολίας(συνηθέστερα Δυσλεξία), νοητικής υστέρησης, αναπτυξιακής διαταραχής, ΔΕΠ-Υ, διαταραχή συμπεριφοράς, κ.α.
 

Το πρόγραμμα της ειδικής διαπαιδαγώγησης είναι εξατομικευμένο, σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή και μπορεί να στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της συγκέντρωσης, οπτικής αντίληψης, ακουστικής αντίληψης, φωνολογικής ενημερότητας, γλωσσικής καλλιέργειας, εκτέλεσης εντολών, κ.α
 

Επιπλέον, μπορεί να επικεντρώνεται στους τομείς της:

εκμάθησης γραμμάτων
αναγνωστικής λειτουργίας
αναζήτησης/εντοπισμού και επεξεργασίας πληροφοριών
κατανόησης αναγνωστικού υλικού
αντιγραφικής λειτουργίας
ορθογραφικής ικανότητας
παραγωγής γραπτού λόγου / γραπτής έκφρασης
γραμματικής / μορφολογίας
προμαθηματικών και υπολογιστικής ικανότητας
μαθηματικής σκέψης και ανάλυσης

 

 

Ο ρόλος του ειδικού παιδαγωγού είναι και συμβουλευτικός. Ο ειδικός παιδαγωγός μπορεί δηλαδή να κατευθύνει τους γονείς του μαθητή, ούτως ώστε να μπορεί ο μαθητής να διαβάζει επιτυχημένα και πιο αποδοτικά και στο σπίτι.