ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Λογοθεραπεία(στα Αγγλικά speech therapy) είναι η επιστήμη που έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, έρευνα και εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων γύρω από την Ανθρώπινη Επικοινωνία - Φωνή, Ομιλία, Λόγο (προφορικό, γραπτό), μη λεκτική επικοινωνία - και τις διαταραχές αυτής, καθώς και τις διαταραχές των καταποτικών κινήσεων του στοματοφάρυγγα.

Ειδικότερα ασχολείται με τις διαταραχές:

•    Λόγου (προφορικού και μη)
•    Ομιλίας
•    Επικοινωνίας
•    Φωνής
•    Σίτισης και κατάποσης

 

Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:

•    Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
•    Αρθρωτικές διαταραχές
•    Φωνολογικές διαταραχές
•    Δυσαρθρία
•    Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
•    Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
•    Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
•    Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
•    Βαρηκοΐα - κώφωση
•    Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
•    Μαθησιακές δυσκολίες
•    Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
•    Διαταραχές φωνής
•    Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
•    Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
•    Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
•    Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
•    Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

 

 

ΠΗΓΗ: ΣΕΛΛΕ